0
Перейти до вмісту
Перейдіть на головну сторінку

РОДО

Наведена нижче інформація є стислим, зрозумілим і чітким викладом інформації, викладеної в Політиці конфіденційності щодо Контролера даних, мети та способу обробки персональних даних і ваших прав щодо такої обробки, у формі, необхідній для виконання інформаційних зобов’язань RODO. Детальна інформація про те, як здійснюється обробка та залучені суб’єкти, доступна у зазначеній політиці.

Хто є контролером даних?

Володільцем персональних даних (далі – Адміністратор) є компанія “Агенція PAR HOUSE”, що знаходиться за адресою: ul: Rynek Główny 34/15, 31-010 Kraków, з присвоєним податковим ідентифікаційним номером (NIP): 6783010494, що надає послуги в електронному вигляді через Веб-сайт.

Як можна зв’язатися з розпорядником даних?

З Адміністратором можна зв’язатися одним із наступних способів

 • Поштова адреса – Агенція PAR HOUSE, Ринок Ґлувни 34/15, 31-010 Краків
 • Адреса електронної пошти – office@parhouse.agency
 • Телефонний дзвінок – +48 12 612 66 08
 • Контактна форма – доступна за адресою /contact

Чи Адміністратор призначив інспектора з персональних даних?

Відповідно до статті 37 RODO, Адміністратор не призначив інспектора з питань захисту даних.

У питаннях, що стосуються обробки даних, включаючи персональні дані, ви повинні звертатися безпосередньо до Адміністратора.

Звідки ми отримуємо персональні дані та які їх джерела?

Дані отримуються з наступних джерел:

 • від суб’єктів даних
 • у разі реєстрації за допомогою соціальних мереж, за інформованою згодою цих осіб, від цих соціальних мереж

Який обсяг персональних даних ми обробляємо?

Сервіс обробляє звичайні персональні дані, добровільно надані зацікавленими особами
(наприклад, ім’я, логін, адреса електронної пошти, телефон, IP-адреса тощо).

Детальний обсяг оброблюваних даних доступний в Політиці конфіденційності.

З якою метою ми обробляємо дані?

Персональні дані, добровільно надані Користувачами, обробляються з однією з наступних цілей:

 • Надання електронних послуг:
  • Послуга реєстрації та обслуговування облікового запису Користувача на Сайті та пов’язаних з ним функціональних можливостей
  • Послуги інформаційної розсилки (в тому числі надсилання рекламного контенту за згодою)
  • Коментування/вподобання публікацій на Сайті без реєстрації
 • Спілкування Адміністратора з Користувачами з питань, що стосуються Сервісу та захисту даних
 • Забезпечення законного інтересу Адміністратора

Які правові підстави для обробки даних?

Сайт збирає та обробляє дані Користувачів на підставі:

 • Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних)
  • Стаття 6(1)(а)
   суб’єкт даних надав свою згоду на обробку своїх персональних даних для однієї або декількох визначених цілей
  • стаття 6(1)(b)
   обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для того, щоб вжити заходів на вимогу суб’єкта даних до укладення договору
  • Стаття 6(1)(f)
   обробка необхідна для цілей законних інтересів, переслідуваних контролером або третьою стороною
 • Закон від 10 травня 2018 р. про захист персональних даних (Законодавчий вісник 2018 р., поз. 1000)
 • Закон від 16 липня 2004 року. Закон про телекомунікації (Законодавчий вісник 2004 р. № 171, поз. 1800)
 • Закон від 4 лютого 1994 р. “Про авторське право і суміжні права” (Законодавчий вісник 1994 р. № 24, поз. 83).

Який законний інтерес переслідує Адміністратор?

 • З метою можливого встановлення, розслідування або захисту від претензій – правовою основою для обробки є наш законний інтерес (стаття 6(1)(f) RODO) у захисті наших прав, включаючи, але не обмежуючись цим;
 • З метою оцінки ризиків потенційних клієнтів
 • З метою оцінки запланованих маркетингових кампаній
 • З метою здійснення прямого маркетингу

Як довго ми обробляємо персональні дані?

Як правило, зазначені персональні дані зберігаються лише протягом терміну надання послуги в рамках послуги, що надається Адміністратором. Вони видаляються або анонімізуються протягом 30 днів після припинення надання послуги (наприклад, видалення зареєстрованого облікового запису користувача, відмова від підписки на розсилку новин і т.д.).

У виняткових випадках, з метою захисту законних інтересів Адміністратора, цей період може бути продовжений. У такій ситуації Адміністратор зберігає зазначені дані з моменту запиту Користувача на видалення, але не довше ніж протягом 3 років у разі порушення або підозри у порушенні суб’єктом даних положень Умов надання послуг.

Хто є одержувачем даних, в тому числі персональних?

Як правило, Адміністратор є єдиним одержувачем даних.

Однак обробка даних може бути доручена іншим суб’єктам, які надають послуги Адміністратору з метою підтримки діяльності Сервісу.

Такими суб’єктами можуть бути, зокрема, але не виключно

 • Хостингові компанії, що надають хостинг або пов’язані з ним послуги Адміністратору
 • Компанії, через які надається послуга Розсилки новин
 • Компанії, що надають ІТ-послуги та підтримку, які здійснюють технічне обслуговування або відповідають за обслуговування ІТ-інфраструктури
 • Компанії, що здійснюють посередництво в онлайн-платежах за товари або послуги, пропоновані в рамках Сервісу (у разі здійснення операцій купівлі в рамках Сервісу)
 • Провайдери мобільних платежів за товари або послуги, пропоновані за допомогою Сервісу (при здійсненні покупки на Сервісі).
 • Компанії, які відповідають за ведення бухгалтерського обліку Адміністратора (при здійсненні операції купівлі на Сайті)
 • Компанії, відповідальні за доставку вам фізичного товару (поштові/кур’єрські служби в разі здійснення операції купівлі на Веб-сайті)

Чи будуть ваші персональні дані передані за межі Європейського Союзу?

Персональні дані не будуть передані за межі Європейського Союзу, за винятком випадків, коли вони були опубліковані в результаті індивідуальної дії Користувача (наприклад, введення коментаря або повідомлення), що зробить дані доступними для будь-якого відвідувача Веб-сайту.

Чи будуть персональні дані основою для автоматизованого прийняття рішень?

Персональні дані не будуть використовуватися для автоматизованого прийняття рішень (профілювання).

Які права ви маєте у зв’язку з обробкою персональних даних?

 • Право доступу до персональних даних
  Користувачі мають право на доступ до своїх персональних даних, яке реалізується на підставі запиту, поданого Контролеру
 • Право на виправлення персональних даних
  Користувач має право вимагати від Адміністратора негайного виправлення своїх персональних даних, які є неточними, та/або доповнення неповних персональних даних, що здійснюється шляхом подання відповідного запиту Адміністратору
 • Право на видалення персональних даних
  Користувач має право вимагати від Адміністратора негайного видалення своїх персональних даних, що здійснюється шляхом подання відповідного запиту Адміністратору. У випадку облікових записів користувачів видалення даних полягає в анонімізації даних, що дозволяють ідентифікувати Користувача. У випадку послуги “Інформаційний бюлетень” Користувач має можливість самостійно видалити свої персональні дані, скориставшись посиланням, що міститься в кожному надісланому електронному повідомленні.
 • Право на обмеження обробки персональних даних
  Користувач має право обмежити обробку своїх персональних даних у випадках, зазначених у статті 18 RODO, наприклад, у разі сумніву щодо правильності своїх персональних даних, що здійснюється на підставі запиту, поданого Адміністратору.
 • Право на перенесення персональних даних
  Користувач має право на отримання від Адміністратора персональних даних, що стосуються Користувача, у структурованому, загальноприйнятому форматі, придатному для машинного зчитування, реалізоване на підставі запиту, поданого Адміністратору
 • Право на заперечення проти обробки персональних даних
  Користувач має право заперечити проти обробки своїх персональних даних у випадках, передбачених статтею 21 RODO, що реалізується шляхом подання Адміністратору відповідного запиту.
 • Право подати скаргу
  Користувач має право подати скаргу до наглядового органу, відповідального за захист персональних даних.