0
Przejdź do treści
Przejdź do strony głównej

Zaprojektowane z myślą o najwyższych standardach, nasze usługi pocztowe.

Kompleksowe rozwiązania pocztowe

Nasza poczta to zaawansowane rozwiązanie komunikacyjne, które umożliwia efektywną i profesjonalną komunikację. Zaprojektowana z myślą o niezawodności, szybkości i bezpieczeństwie, nasza poczta jest kluczowym narzędziem dla każdej działalności. Dzięki niej, nasi klienci mogą skutecznie komunikować się ze swoimi klientami i partnerami biznesowymi, niezależnie od skali i specyfiki ich działalności.

Dodatkowo, dla tych, którzy szukają jeszcze bardziej spersonalizowanych rozwiązań, oferujemy szerokie portfolio poczty dedykowanej. Ta opcja umożliwia naszym klientom dostosowanie usług pocztowych do specyficznych potrzeb ich działalności, zapewniając najwyższy poziom kontroli i efektywności.

Plan Premium, łączy wszystkie nasze usługi premium w jednym pakiecie, tworząc integralną całość, która zapewnia najwyższy poziom usług dla naszych klientów. Obejmuje Pocztę Premium, Certyfikat SSL Premium w każdym Planie Hostingowym. Każdy element tego planu jest zaprojektowany tak, aby oferować najwyższy standard usług w każdym aspekcie działalności.

Integralna część planu premium

 • Kompresja poczty na poziomie 40%,
 • Pojemności zależą od wybranego planu hostingowego.

Płatność w planie hostingowym
Rocznie

Premium

Poczta

Zaprojektowany dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, ten pakiet oferuje 100 GB przestrzeni dyskowej, zapewniając optymalną wydajność dla codziennej komunikacji e-mailowej.

 • 100 GB powierzchni
 • 5 tysięcy maili dziennie
 • Transfer: bez limitu
 • Pasmo: 1 Gbit/s
 • Indywidualny adres IP: Brak

600.00 PLN netto
Rocznie

Aurum

Poczta dedykowana

Idealne rozwiązanie dla rosnących firm, oferujące 250 GB miejsca oraz zaawansowane narzędzia zarządzania pocztą, w celu zwiększenia produktywności i efektywności.

 • 250 GB powierzchni
 • 5 tysięcy maili dziennie
 • Transfer: bez limitu
 • Pasmo: 1 Gbit/s
 • Indywidualny adres IP: Brak

800.00 PLN netto
Rocznie

Platinum

Poczta dedykowana

Specjalnie opracowany dla organizacji potrzebujących rozszerzonej przestrzeni, ten pakiet dostarcza 500 GB miejsca oraz zaawansowane funkcje dla skutecznej komunikacji.

 • 500 GB powierzchni
 • 10 tysięcy maili dziennie
 • Transfer: bez limitu
 • Pasmo: 1 Gbit/s
 • Indywidualny adres IP

1 200 PLN netto
Rocznie

Titanium

Poczta dedykowana

Z myślą o dużych firmach i korporacjach, ten pakiet oferuje 1 000 GB przestrzeni dyskowej, umożliwiając zarządzanie dużymi wolumenami korespondencji.

 • 1 000 GB powierzchni
 • 50 tysięcy maili dziennie
 • Transfer: bez limitu
 • Pasmo: 1 Gbit/s
 • Indywidualny adres IP

2 200 PLN netto
Rocznie

Diamond

Poczta dedykowana

Najwyższy pakiet zaprojektowany dla największych przedsiębiorstw, oferujący 2 000 GB miejsca, zapewniający niezrównaną wydajność i skalowalność dla złożonych wymagań komunikacyjnych.

 • 2 000 GB powierzchni
 • 100 tysięcy maili dziennie
 • Transfer: bez limitu
 • Pasmo: 1 Gbit/s
 • Indywidualny adres IP

3 200 PLN netto
Rocznie

Obsidian

Poczta dedykowana

Najczęściej zadawane pytania

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to metoda autentykacji e-mail wykorzystująca techniki kryptograficzne do potwierdzenia źródła wiadomości e-mail. Jest ona projektowana w celu identyfikacji wiadomości wysyłanych z autoryzowanych domen i zapobiegania fałszerstwom polegającym na nieuprawnionym używaniu adresów e-mail, co może wprowadzać odbiorców w błąd co do prawdziwego źródła korespondencji.

Jak funkcjonuje DKIM?

 1. Tworzenie podpisu cyfrowego: Podczas wysyłania e-maila z domeny posiadającej aktywowany DKIM, serwer pocztowy nadawcy tworzy dla niej unikalny podpis cyfrowy, wykorzystując klucz prywatny przypisany do tej domeny.
 2. Włączanie podpisu do nagłówka e-maila: Utworzony podpis cyfrowy jest wkomponowany w nagłówek wiadomości e-mail jako część jej metadanych, co pozostaje niewidoczne dla odbiorcy.
 3. Opublikowanie rekordu DNS: W celu umożliwienia odbiorcom sprawdzenia autentyczności podpisu, właściciel domeny umieszcza publiczny klucz DKIM w rekordach DNS swojej domeny. Klucz ten jest wykorzystywany przez serwery pocztowe odbiorców do weryfikacji podpisu cyfrowego.
 4. Proces weryfikacji u odbiorcy: Kiedy e-mail dociera do serwera pocztowego odbiorcy, serwer ten ekstrahuje podpis DKIM z nagłówka i korzysta z publicznego klucza, opublikowanego w DNS domeny nadawcy, aby zweryfikować podpis.
 5. Sprawdzenie zgodności podpisów: Serwer pocztowy odbiorcy używa publicznego klucza do odszyfrowania podpisu cyfrowego i porównania go z podpisem wygenerowanym na podstawie treści otrzymanego e-maila. Jeżeli podpisy są identyczne, świadczy to o nienaruszonej treści wiadomości oraz jej pochodzeniu z deklarowanej domeny.

Niepowodzenie weryfikacji DKIM lub brak aktywacji DKIM dla domeny nie musi automatycznie wskazywać na złośliwość e-maila, jednak może to być sygnał do dalszej weryfikacji. DKIM stanowi jedną z wielu metod autentykacji e-mail, która często współdziała z innymi systemami, takimi jak SPF (Sender Policy Framework) i DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance), by zapewnić kompleksową ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) to zaawansowany system zapewniający autentykację i generowanie raportów dla wiadomości e-mail, współpracujący z istniejącymi mechanizmami SPF (Sender Policy Framework) i DKIM (DomainKeys Identified Mail). Celem DMARC jest ulepszenie i kontrola procesu autentykacji e-maili oraz umożliwienie generowania szczegółowych raportów dotyczących prób wykorzystania domeny do nieautoryzowanego wysyłania wiadomości.

Główne cele DMARC obejmują:

 1. Ochrona przed wykorzystaniem domen: DMARC umożliwia autorom wiadomości określenie polityk, które pomagają zapobiegać nieuprawnionemu używaniu ich domen do wysyłania e-maili, co z kolei pozwala na blokowanie lub kierowanie podejrzanych wiadomości do spamu.
 2. Potwierdzenie autentyczności wiadomości: Poprzez integrację z SPF i DKIM, DMARC weryfikuje, czy wiadomość e-mail rzeczywiście pochodzi z oczekiwanego źródła, chroniąc przed fałszowaniem.
 3. Generowanie i dostarczanie raportów: DMARC zapewnia mechanizm umożliwiający dostarczanie raportów właścicielom domen na temat wyników autentykacji ich wiadomości, co ułatwia monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem e-maili.

Jak działa DMARC?

 1. Implementacja polityki DMARC w DNS: Właściciele domen, chcąc skorzystać z DMARC, publikują specjalną politykę w rekordach DNS swojej domeny, określającą działania dotyczące e-maili nieprzechodzących weryfikacji SPF i DKIM.
 2. Proces weryfikacji u odbiorcy: Gdy wiadomość e-mail dotrze do serwera odbiorcy, sprawdzana jest obecność i zasady polityki DMARC dla domeny nadawcy. Następnie przeprowadzana jest autentykacja wiadomości z wykorzystaniem SPF i DKIM.
 3. Raportowanie i analiza: Po zakończeniu weryfikacji, serwer odbiorcy generuje raport zawierający wyniki sprawdzeń autentyczności zgodnie z zasadami DMARC i wysyła go do właściciela domeny. Pozwala to na szczegółową analizę i podejmowanie działań korygujących.

DMARC stanowi kluczowy element w strategii bezpieczeństwa e-mail, znacząco przyczyniając się do redukcji ilości oszukańczych wiadomości i poprawy wiarygodności korespondencji elektronicznej.

SPF (Sender Policy Framework) to protokół autentykacji e-mailowej zaprojektowany, aby potwierdzać uprawnienia serwerów pocztowych do wysyłania wiadomości w imieniu domeny. Zaimplementowany poprzez rekordy DNS (Domain Name System), SPF stanowi kluczowy element strategii obrony przed phishingiem, spamem oraz innymi rodzajami nadużyć e-mailowych.

Jak funkcjonuje SPF?

 1. Publikacja rekordu SPF w systemie DNS: Administrator domeny definiuje i publikuje w DNS specjalny rekord SPF, który określa, jakie serwery pocztowe mają autoryzację do wysyłania e-maili w imieniu tej domeny. Jest to działanie prewencyjne mające na celu wyznaczenie zaufanych źródeł korespondencji.
 2. Sprawdzanie autoryzacji przez serwer odbiorcy: Gdy serwer pocztowy odbiorcy otrzymuje e-mail, sprawdza on, czy dla domeny nadawcy zdefiniowano rekord SPF w DNS. Następnie weryfikuje, czy adres IP serwera, z którego przyszła wiadomość, znajduje się na liście serwerów upoważnionych przez rekord SPF tej domeny.
 3. Decyzja o akceptacji wiadomości: Na podstawie wyniku weryfikacji, serwer odbiorcy podejmuje decyzję o przyszłości wiadomości e-mail. Jeżeli serwer nadawca jest uwzględniony w rekordzie SPF jako upoważniony, e-mail jest przekazywany do odbiorcy. W przeciwnym razie, e-mail może zostać odrzucony lub przeniesiony do folderu ze spamem.

SPF jest jednym z fundamentów bezpiecznej wymiany korespondencji e-mail, ograniczając możliwość podszywania się pod nadawców i tym samym przyczyniając się do zmniejszenia ilości niechcianych wiadomości. Działa najlepiej w połączeniu z innymi metodami autentykacji, takimi jak DKIM i DMARC, tworząc złożony system zabezpieczeń e-mail.

Posiadanie dedykowanego adresu IP wiąże się z szeregiem korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność i bezpieczeństwo komunikacji e-mailowej. Oto kluczowe zalety:

 1. Zwiększona wiarygodność nadawcy: Dedykowany adres IP jest postrzegany jako bardziej wiarygodny przez systemy filtrujące e-maile. Dzięki temu wiadomości wysyłane z unikalnego adresu IP mają większe szanse na dotarcie do skrzynek odbiorczych, co przekłada się na lepsze wskaźniki otwieralności i zaangażowania odbiorców.
 2. Samodzielna reputacja nadawcy: Wykorzystując indywidualny adres IP, nadawca izoluje swoją reputację od działań innych użytkowników korzystających z współdzielonych adresów IP. Pozwala to na optymalizację strategii wysyłkowej i skuteczniejszą dostarczalność e-maili, niezależnie od potencjalnych negatywnych działań innych nadawców.
 3. Pełna kontrola nad usługą pocztową: Dedykowany adres IP oferuje użytkownikowi pełną kontrolę nad konfiguracją serwera e-mail, co umożliwia dostosowanie ustawień zabezpieczeń i funkcji poczty do indywidualnych potrzeb. To z kolei przyczynia się do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa wysyłanych komunikatów.
 4. Zminimalizowane ryzyko blokad: Używanie własnego adresu IP zmniejsza ryzyko niesłusznego zakwalifikowania nadawcy jako źródła spamu i uniknięcia wpisania na czarne listy. Dzięki temu można uniknąć niepożądanych opóźnień lub problemów z dostarczalnością wiadomości.
 5. Szczegółowe raportowanie: Posiadacze dedykowanych adresów IP mają dostęp do bardziej szczegółowych danych dotyczących dostarczalności, odbioru i autentykacji swoich e-maili. Umożliwia to szybką reakcję na potencjalne problemy oraz efektywną optymalizację strategii komunikacji e-mailowej.

Tak, nasza usługa zapewnia realizację regularnych kopii zapasowych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych oferowanych usług. Umożliwiamy naszym klientom dostęp do backupów wykonanych do 5 dni wstecz, gwarantując tym samym dodatkową warstwę bezpieczeństwa i możliwość odzyskania danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.

10 unikatowych rozszerzeń

W ramach naszego zaawansowanego rozwiązania Roundcube plus, zapewniamy dostęp do szerokiego zakresu dodatków, które umożliwiają personalizację oraz optymalizację procesów komunikacyjnych. Dzięki tym rozszerzeniom, nasi klienci mogą znacząco poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i funkcjonalność swoich skrzynek pocztowych, dostosowując je do unikalnych wymagań swojej działalności. Wprowadzenie takich opcji jak dwuetapowa weryfikacja, integracja z Dropboxem i Google Drive, znacząco ułatwia zarządzanie załącznikami oraz podnosi poziom zabezpieczeń. Prezentujemy wybrane rozszerzenia, które wzbogacają możliwości Roundcube plus:

 • Weryfikacja dwuetapowa: Rozszerzenie to wprowadza dodatkowy poziom zabezpieczeń dla kont e-mail, znacząco ograniczając ryzyko nieautoryzowanego dostępu.
 • Kalendarz CalDAV: Pozwala na integrację zaawansowanego kalendarza z kontem e-mail, wspierając efektywną organizację i planowanie.
 • Signature PRO: Umożliwia tworzenie i aplikację profesjonalnych podpisów e-mailowych za pomocą łatwego w obsłudze edytora wizualnego.
 • Planowanie i anulowanie wysyłki e-maili: Dzięki temu rozszerzeniu użytkownicy mogą zaplanować wysyłkę e-maili na wybrany czas oraz mieć możliwość anulowania wysłanej wiadomości.
 • AdSense: Rozszerzenie to umożliwia integrację z systemem reklamowym Google AdSense, co może przyczynić się do generowania dodatkowych przychodów.
 • Integracja z Dropboxem i Google Drive: Te wtyczki oferują łatwe dołączanie plików z obu serwisów do e-maili oraz zapisywanie otrzymywanych załączników bezpośrednio w chmurze.
 • Nextcloud WebDAV: Rozszerzenie to ułatwia zarządzanie plikami poprzez integrację z Nextcloud, co pozwala na efektywne dołączanie i zapisywanie załączników.
 • Personalizacja interfejsu za pomocą tapet: Pozwala na dostosowanie wyglądu interfejsu użytkownika poprzez zmianę tła na własne zdjęcia lub wybór spośród dostępnych tapet.
 • Aktualności, pogoda, cytaty, logowanie: To rozszerzenie dostarcza użytkownikom aktualne informacje, prognozy pogodowe oraz inspirujące cytaty bezpośrednio w interfejsie Roundcube, a także monitoruje aktywność logowania.

Nasze rozszerzenia są projektowane z myślą o zapewnieniu naszym klientom narzędzi, które nie tylko ułatwiają codzienną komunikację, ale także zwiększają bezpieczeństwo i efektywność operacyjną ich działalności.

Porozmawiajmy, chcemy lepiej poznać Twoje potrzeby i oczekiwania!